Stiftet 5. oktober 1959
Du er her: Nordby skolekorps >> Terminliste
Besøkende nr. 1666110

Uke 49
Søndag 9. desember
Konserter / spilleoppdragSted
18.30–20.00Adventskonsert for alle
Informasjon kommer.
Liahøi

Uke 50
Mandag 10. desember
Konserter / spilleoppdragSted
18.30–20.00Adventskonsert for alleNordbytun ungdomsskole

Uke 52
Mandag 24. desember
Konserter / spilleoppdragSted
14.00–16.00Spilling under Julaftengudstjeneste
Gjelder HK.
Møter ved Menighetssenteret kl 14.00
Nordby kirke