Våre æresmedlemmer

I forbindelse med 50 års festen ble Bente Johannessen, June Løkken og Alf Olsen utnevnt til æresmedlemmer i Nordby skolekorps.
Fra før av har korpset ett æresmedlem, Steinar Støttum.
Alle disse har en lang og tro tjeneste bak seg for korpset uten noen godtgjørelse og som langt overstiger det som er forventet av tillitsvalgte.
Vi gratulerer og er dere evig takknemlige!

I forbindelse med årsfesten i februar 2016 ble mangeårige kasserer og regnskapsfører Anne-Merete Nordmo utnevnt til æresmedlem. Vi takker for flott innsats og gratulerer med utnevnelsen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS