Nordby Skolekorps

Litt om Nordby skolekorps

NSK har som mange andre skolekorps opplevd stor variasjon i medlemsantall i disse årene, men fra et lavpunkt på midten av 1990-tallet har medlemstallet vokst eller vært stabilt, men dessverre gått ned igjen.

Korpset er i en litt vanskelig periode med få medlemmer i hovedkorpset og vi skulle gjerne sett at rekrutteringen var enda bedre. Spesielt hadde det vært ønskelig med større rekruttering fra skolekretsene på Sjøskogen og Solberg, siden korpset ønsker å være et attraktivt tilbud til hele Nordby.

NSK er og har alltid vært et janitsjarkorps. I tillegg til hovedkorps, aspiranter og juniorer, ble drilltroppen gjenoppstartet i 1998, etter å ha ligget nede i mange år. Nå består tropp av ca 20 utøvere som konkurrerer i mange stevner og mesterskap. Et av våres medlemmer skal delta i europamesterskap i Italia denne våren.
Våren 2002 startet korpset en helt ny trommetropp, men dette tilbudet er pt i dvale. I 2003 startet vi arbeidet med å få en intern komp-gruppe på plass, og denne var aktivt med til 2007.

Korpset har de seneste 17 årene basert seg på et show- og underholdningsorientert repertoar som både er notebasert, men også med mer omfattende bruk av spilling på gehør. I mye av repertoaret har det også vært benyttet vokale innslag. Som vokalister benyttes interne og eksterne krefter. Korpset driver selvfølgelig også med tradisjonelt repertoar og har ved flere anledninger deltatt i Akershusmesterskapet (1998 og 1999: 1. ærespris i 3. divisjon. 2002: 2. ærespris i 2. divisjon. 2007: 4. plass i 3. divisjon). I 2013 vant vi 3. divisjon. Sommeren 2003 tok vi hjem førsteprisen for beste originale korpsinnslag under Sørlandsk Musikkfestival i Kristiansand med et line-dance innslag. Sommeren 2004 oppnådde vi 2 forskjellige 3. plasseringer i Scarborough/England. Dette året ble også korpsets første CD-plate lansert.
Etter at drilltroppen ble relansert har den deltatt aktivt i flere konkurranser med meget gode resultater, toppet med NM-tittel i showdans i 2007.

Korpset har gjennom de siste årene deltatt på en lang rekke forskjellige kreative prosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre korps. Et viktig element i tillegg til det rent musikalske er turer og aktiviteter rettet mot å skape et godt sosialt miljø for og med musikantene. Alle aktiviteter skjer under NMFs motto: Spilleglede og fellesskap! 

I 2009 feiret Nordby skolekorps 50 år. Jubileumsåret var preget av et høyt aktivtetsnivå: deltagelse i Borgertoget på 17. mai, Jubileumstur med 118 deltagere til Gardasjøen i Italia og Jubileumsstevne på TusenFryd med 25 korps og over 900 deltagere. Feiringen ble avsluttet med fest på Nordby skole for 130 gjester og den store Jubileumskonserten i Ski Rådhusteater med Rein Alexander som gjesteartist. Konserten ble en uforglemmelig avslutning på de første 50 år.

Jubileumsåret skapte to gode tradisjoner som ble tatt videre i de neste årene. TusenFryd-stevnet har etablert seg som en av de største stevner i landet. I 2010 var det med 48 korps og i 2011 meldte hele 62 korps seg på. Stevnet har vokst og vokst i 2016 ble det nok en gang ny rekord med 115 korps. i 2017 og 2018 har det fortsatt vært vekst. Vi er størst i Norge!

Høstkonserten ble i 2010 arrangert sammen med 4 andre korps og artisten Ravi. I 2011 og 2012 var det henholdsvis Tommy Steine og Marian Aas Hansen som ble engasjert.
I 2013 har vi vært så heldige å få til en avtale med Alexander Rybak. De påfølgende årene har vi hatt med oss Atle Pettersen, Maria Haukaas Mittet og Knut Anders Sørum. De 2 siste vant Stjernekamp på NRK samme år. Siste konsert var med Chris Medina

Les mer om vår historie

24 sider om våre første 50 år.
Søk
Driftes av Styreportalen AS