Velkommen til Nordby Skolekorps

Vil du bli med å spille med oss?

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, semiarer.
Bli med og spill med oss
Har du lyst til å spille med oss?
Søk
Driftes av Styreportalen AS