Stiftet 5. oktober 1959
Du er her: Nordby skolekorps >> Om oss >> Korpset i dag
Besøkende nr. 2229632

Korpset i dag

Aspirantkorps og Juniorkorps Korpstiden starter som aspirant. Du får tildelt et instrument og en spillelærer som gir deg opplæring.
Alle musikantene får individuell opplæring gjennom Kulturskolen i Ås. Dette foregår hovedsakelig på Nordby- og Solberg skole. Noen får sin undervisning i Ås. Hvis vi får mange musikanter kan tilbudet utvides, og vi ønsker også å tilby undervisning på Sjøskogen skole.
Aspirantene er selvfølgelig med på konserter og andre arrangementer korpset har.
Aspirantkorpset har øvelse mandager kl. 17.30-
18.15. Etter ett år i aspirantkorpset begynner man i juniorkorpset. I juniorkorpset spiller man i to år før man starter i hovedkorpset. Juniorkorpset øver hver mandag kl.18.30-20.15. Aspirant- og juniorkorpset ledes av dirigent Siri Beate Rygg.

Hovedkorpset Hovedkorpset (HK) består av musikanter fra ca 11 år og opp til 19 år. HK har fast samspillsøvelse hver mandag fra kl. 18.00 til kl.20.15 på Solberg skole under ledelse av dirigent Kristoffer Kregnes.

Big Ås Band Big Ås Band, også kalt BÅB, er kulturskolens og skolekorpsene i Ås sitt eget storband. Som medlem av skolekorpset har man mulighet til å bli medlem i storbandet når man starter på ungdomsskolen - uansett instrument! Dette skal være et tilbud der musikantene får utviklet seg masse rent musikalsk, samtidig som det skal være en ekstra motivasjon til å fortsette å spille - både i korpset og storbandet. Big Ås Band ledes av dirigent Petter Udnes.