Stiftet 5. oktober 1959
Du er her: Nordby skolekorps >> Om oss >> Korpset i dag
Besøkende nr. 2063329

Korpset i dag

Korpset  i dag (Les mer)

Hovedkorpset Hovedkorpset består av musikanter fra ca 11 år og opp til 19 år. HK har fast samspillsøvelse hver mandag fra kl. 18.00 til kl. 20.30 i Mediateket på Nordby skole under ledelse av dirigent Andreas Karlsen.

Repertoaret spenner relativt vidt, men med overvekt på spille- og lyttevennlig stoff av en vanskelighetsgrad som er tilpasset musikantenes ståsted.

HK består nå av følgende instrumentgrupper:
- fløyter
- klarinetter
- altsax
- tenorsax
- barytonsax
- trompeter
- tromboner
- eufonium
- tuba
- slagverk

Korpsets instrumentpark holder en jevnt god kvalitet og dekker de aller fleste grupper. I tillegg til tradisjonelle korpsinstrumenter har korpset utstyr til en full komp-gruppe (gitar, elbass og key-board), samt komplett eget PA-anlegg dimensjonert for rimelig store spilleoppdrag, inne eller ute.

Musikantene har egne tillitsvalgte som er musikantenes aktive talerør i forhold repertoarvalg og styret. med jevne mellomrom gjennomføres ”Musikantenes 10-minutter” hvor HK-medlemmene diskuterer det de måtte ønske uten at det er ledere eller dirigent tilstede. (For kontaktopplysninger tillitsvalgte, se under ”kontakt”)Korpset  i dag (Les mer)

Drillen Drillen trener på Solberg skole på mandager.
I tillegg til å være med Hovedkorpset på de ulike arrangementer, har de ved flere anledninger deltatt i egne mesterskap/konkurranser for Drill og hevdet seg meget bra. Instruktør for drillen er Synne Alfei.


Korpset  i dag (Les mer)

Junior II Dette er musikanter som er inne i sitt tredje spilleår (etter ett år som Aspiranter og ett år som Junior I). Fra skolestart og fram til årsskiftet spiller Junior II i eget samspill. Samspillet ledes av Christine Næss Østbråthen.
Korpset  i dag (Les mer)

Junior I Musikantene i Junior I er inne i sitt andre spilleår (etter ett år som Aspiranter). Denne gruppen har et eget samspill samt at de også spiller sammen med Junior II.
Samspillet ledes av Christine Næss Østbråthen.Aspiranter Består av musikanter som går til individuell opplæring hos lærer. Etter noen måneder har Aspirantene et eget samspill på Nordby skole hver mandag fra kl 18.00 til kl. 19.00 under ledelse av Christine Næss Østbråthen.
Korpset  i dag (Les mer)
NB! Bildene er fra 2009.