Stiftet 5. oktober 1959
Du er her: Nordby skolekorps >> Om oss >> Korpsåret
Besøkende nr. 2063352

Korpsåret

Hva innebærer det å ha sitt barn med i Nordby skolekorps gjennom et år ? (Fast når det er skole/undervisning):

Helt ny aspirant (første høstsemester):
- spilleundervisning hos instrumentlærer en gang i uka (onsdag)

Aspirant: (fra januar til sommeren)
- spilleundervisning med lærer en gang i uka (onsdag)
- samspill en time hver mandag – ledet av aspirant-/juniordirigenten

Juniorer: (1-2 neste fulle skoleår)
- spilleundervisning med lærer en gang i uka (onsdag)
- samspill 1,5 time hver mandag – ledet av aspirant-/juniordirigenten

Hovedkorps:
- spilleundervisning med lærer en gang i uka (tirsdag eller onsdag)
- samspill hver mandag fra 18.00 til 20.30


Et typisk korpsår for en musikant (i tillegg til de faste postene nevnt over):
August
- Oppstartseminar med hovedvekt på det sosiale – bli en del av korpset/gjengen. (for alle med unntak av nyeste aspiranter)

September
- Eventuell konfirmasjonsspilling
- Arrangere TusenFryd-stevnet
- Ha en huskonsert for foreldrene/de andre musikantene som publikum

Oktober
- Kanskje ha et seminar en helg

November
- Høstkonsert i egen regi (Kjendiskonserten)

Desember
- Nisseorkesterspilling (for de eldste)
- Juleavslutning med liten konsert og fokus på det sosiale
- Spille i kirken julaften

Mars/April
- Egen konsert

Mai
- 17. mai-tog og konsert
- Eventuell borgelig konfirmasjonsspilling

Juni
- Delta på et stevne
- Sommeravslutning m/konsert og sosialt samvær
- Sommertur

I tillegg arrangerer vi en sosial kveld pr halvår som gjelder alle.


Hva kan påregnes av foreldrebidrag i løpet av et korpsår

- Kaker/gevinster til vår-/høstkonsert

- Kaker/gevinster til 17. mai arrangementet samt bemanne salgsboder

- Skinkelotteri april/mai

- Salg av julenek i desember