Om oss

Korpset ble stiftet 5. oktober 1959, og har hatt  sammenhengende drift i hele denne perioden representert en stabil, trygg og pålitelig møteplass for musikkinteresserte barn og ungdom i bygda.

Korpset i dag

Aspirantkorps og Juniorkorps
Korpstiden starter som aspirant. Du får tildelt et instrument og en spillelærer som gir deg opplæring. Alle musikantene får individuell opplæring gjennom Kulturskolen i Ås. Dette foregår hovedsakelig på Nordby- og Solberg skole. Noen får sin undervisning i Ås. Hvis vi får mange musikanter kan tilbudet utvides, og vi ønsker også å tilby undervisning på Sjøskogen skole.
Aspirantene er selvfølgelig med på konserter og andre arrangementer korpset har.
Aspirantkorpset har øvelse mandager kl. 17.30- 18.15.
Etter ett år i aspirantkorpset begynner man i juniorkorpset. I juniorkorpset spiller man i to år før man starter i hovedkorpset. Juniorkorpset øver hver mandag kl.18.30-20.00 Nordby barneskole inngang SFO
Aspirant- og juniorkorpset ledes av dirigent Siri Beate Rygg.

Hovedkorpset
Hovedkorpset (HK) består av musikanter fra ca 11 år og opp til 19 år. HK har fast samspillsøvelse hver mandag fra kl. 17.30 til kl.20.00 på på Mediateket ved Nordby skole inngang SFO under ledelse av dirigent Kristoffer Kregnes.

Big Ås Band
Big Ås Band, også kalt BÅB, er kulturskolens og skolekorpsene i Ås sitt eget storband. Som medlem av skolekorpset har man mulighet til å bli medlem i storbandet når man starter på ungdomsskolen - uansett instrument! Dette skal være et tilbud der musikantene får utviklet seg masse rent musikalsk, samtidig som det skal være en ekstra motivasjon til å fortsette å spille - både i korpset og storbandet. Big Ås Band ledes av dirigent Petter Udnes.
Nordby Skolekorps

Litt om Nordby skolekorps

NSK har som mange andre skolekorps opplevd stor variasjon i medlemsantall i disse årene, men fra et lavpunkt på midten av 1990-tallet har medlemstallet vokst eller vært stabilt, men dessverre gått ned igjen.

Korpset er i en litt vanskelig periode med få medlemmer i hovedkorpset og vi skulle gjerne sett at rekrutteringen var enda bedre. Spesielt hadde det vært ønskelig med større rekruttering fra skolekretsene på Sjøskogen og Solberg, siden korpset ønsker å være et attraktivt tilbud til hele Nordby.

NSK er og har alltid vært et janitsjarkorps. I tillegg til hovedkorps, aspiranter og juniorer, ble drilltroppen gjenoppstartet i 1998, etter å ha ligget nede i mange år. Nå består tropp av ca 20 utøvere som konkurrerer i mange stevner og mesterskap. Et av våres medlemmer skal delta i europamesterskap i Italia denne våren.
Våren 2002 startet korpset en helt ny trommetropp, men dette tilbudet er pt i dvale. I 2003 startet vi arbeidet med å få en intern komp-gruppe på plass, og denne var aktivt med til 2007.

Korpset har de seneste 17 årene basert seg på et show- og underholdningsorientert repertoar som både er notebasert, men også med mer omfattende bruk av spilling på gehør. I mye av repertoaret har det også vært benyttet vokale innslag. Som vokalister benyttes interne og eksterne krefter. Korpset driver selvfølgelig også med tradisjonelt repertoar og har ved flere anledninger deltatt i Akershusmesterskapet (1998 og 1999: 1. ærespris i 3. divisjon. 2002: 2. ærespris i 2. divisjon. 2007: 4. plass i 3. divisjon). I 2013 vant vi 3. divisjon. Sommeren 2003 tok vi hjem førsteprisen for beste originale korpsinnslag under Sørlandsk Musikkfestival i Kristiansand med et line-dance innslag. Sommeren 2004 oppnådde vi 2 forskjellige 3. plasseringer i Scarborough/England. Dette året ble også korpsets første CD-plate lansert.
Etter at drilltroppen ble relansert har den deltatt aktivt i flere konkurranser med meget gode resultater, toppet med NM-tittel i showdans i 2007.

Korpset har gjennom de siste årene deltatt på en lang rekke forskjellige kreative prosjekter, både i egen regi og i samarbeid med andre korps. Et viktig element i tillegg til det rent musikalske er turer og aktiviteter rettet mot å skape et godt sosialt miljø for og med musikantene. Alle aktiviteter skjer under NMFs motto: Spilleglede og fellesskap! 

I 2009 feiret Nordby skolekorps 50 år. Jubileumsåret var preget av et høyt aktivtetsnivå: deltagelse i Borgertoget på 17. mai, Jubileumstur med 118 deltagere til Gardasjøen i Italia og Jubileumsstevne på TusenFryd med 25 korps og over 900 deltagere. Feiringen ble avsluttet med fest på Nordby skole for 130 gjester og den store Jubileumskonserten i Ski Rådhusteater med Rein Alexander som gjesteartist. Konserten ble en uforglemmelig avslutning på de første 50 år.

Jubileumsåret skapte to gode tradisjoner som ble tatt videre i de neste årene. TusenFryd-stevnet har etablert seg som en av de største stevner i landet. I 2010 var det med 48 korps og i 2011 meldte hele 62 korps seg på. Stevnet har vokst og vokst i 2016 ble det nok en gang ny rekord med 115 korps. i 2017 og 2018 har det fortsatt vært vekst. Vi er størst i Norge!

Høstkonserten ble i 2010 arrangert sammen med 4 andre korps og artisten Ravi. I 2011 og 2012 var det henholdsvis Tommy Steine og Marian Aas Hansen som ble engasjert.
I 2013 har vi vært så heldige å få til en avtale med Alexander Rybak. De påfølgende årene har vi hatt med oss Atle Pettersen, Maria Haukaas Mittet og Knut Anders Sørum. De 2 siste vant Stjernekamp på NRK samme år. Siste konsert var med Chris Medina

Vedtekter

Søk
Driftes av Styreportalen AS